Read e-book Alimentación equilibrada para la vida moderna (Plus Vitae) (Spanish Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Alimentación equilibrada para la vida moderna (Plus Vitae) (Spanish Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Alimentación equilibrada para la vida moderna (Plus Vitae) (Spanish Edition) book. Happy reading Alimentación equilibrada para la vida moderna (Plus Vitae) (Spanish Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Alimentación equilibrada para la vida moderna (Plus Vitae) (Spanish Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Alimentación equilibrada para la vida moderna (Plus Vitae) (Spanish Edition) Pocket Guide.

Tanden om misbruik tegen te gaan. Tanden om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de interne markt in de toekomst behouden blijft. Ik wil dan ook graag mijn dank uitspreken. Allereerst aan commissaris Marianne Thyssen, zonder wiens initiatief, energie en bevlogenheid dit resultaat er vandaag niet geweest zou zijn. Dank ook aan het Roemeense voorzitterschap, met wie we een bizar intensief schema van onderhandelingen gevoerd hebben.

Dankzij dat commitment hebben we vandaag dit resultaat. Tot slot dank ik mijn collega's van de andere fracties. Sommigen van hen heb ik in de periode van onderhandelingen vaker gezien dan mijn eigen vrouw. Zeg het niet tegen mijn vrouw, maar het was het absoluut waard. We zitten hier vandaag met een goed resultaat en dat danken we aan de plezierige en constructieve samenwerking tussen ons allemaal. En vooral ook tot slot, Voorzitter, een groot woord van dank aan alle medewerkers en adviseurs die dit mogelijk gemaakt hebben.

Want zonder hen zou er in dit Parlement niks voor elkaar komen. I have always considered this regulation to be the final piece of the agenda of this Commission for fair labour mobility in Europe. I would like to thank the rapporteur, Jeroen Lenaers, for his extraordinary commitment and his extremely efficient handling of the negotiations on behalf of the Parliament. I would of course also like to thank the shadow rapporteurs and the Council Presidency for their constructive work in bringing the file to a rapid and successful conclusion. Its establishment is much needed.

The European Labour Authority will be there for them, to ensure that European labour mobility rules are applied in a consistent, thorough and fair manner. The Authority will pursue three objectives, which are equally important.

LA CLAVE PARA EL CONTROL DE PESO en la vida moderna - Suzanne Powell

First, it will facilitate access to information and services to companies and citizens. When moving across borders, they need to know what their rights and obligations are. ELA will ensure that Member States comply with their information obligations, for example in the area of posting of workers, and it will manage the day—to—day activities of EURES, the European job mobility portal.

Second, the authority will facilitate and support cooperation between national authorities that enforce EU legislation in the areas of labour mobility and social security coordination. Building on the examples of Eurojust and Europol, the European Labour Authority will bring national experts together under one roof in order to facilitate information exchange and cooperation. No doubt this will significantly contribute to the creation of a common enforcement culture, to efficient exchanges and mutual trust.

The European Labour Authority will also give the necessary support for national inspectorates to cooperate through concerted and joint inspections. Third, the European Labour Authority will provide a forum for mediation between national authorities in case of disputes. By promoting dialogue and out-of-court settlements of issues, we aim to facilitate swift responses to disputes which involve cases of individual citizens or companies. I know that, two years ago, when we started referring to the possible establishment of the European Labour Authority, some had doubts about the added value of another European agency.

Our proposal already made clear that we wanted to set up an authority with operational tasks that were not yet exercised at EU level, and this is exactly what this regulation has done. The European Labour Authority will be of great practical value in the day—to—day enforcement of labour mobility rules and, at the same time, it will open opportunities for a fair mobility of labour within the European Union. Once adopted, this Commission is ready to take the first practical steps to make the European Labour Authority operational by autumn Jens Geier, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltsausschusses.

Dadurch erhalten auch ehrliche Unternehmen mehr Schutz vor unfairem Wettbewerb — das ist auch gut. Gleichwohl ist sie ein wichtiger Meilenstein. Karima Delli, rapporteuse pour avis de la commission des transports et du tourisme. Donnons-nous les moyens de mettre la loi en application et une fois pour toutes, mettons fin au dumping social. Nevertheless, we fully support the report and hope that the Authority will become operational as soon as possible. David Casa, f'isem il-grupp PPE.

It is of vital importance to endeavour to make the European pillar of social rights everyday living reality for each and every European citizen, no matter from which Member State he comes.

vipauto93.ru/profiles/programma-per/programmi-gratis-per-spiare-email.php

Ubuy Egypt Online Shopping For in Affordable Prices.

Moreover, it must become the guiding light for achieving superior competitiveness of European businesses on the basis of fully-fledged social partnership, collective bargaining and environmental sustainability. The lure for business to succumb to short-termism and the wages race to the bottom not only entails severe exploitation and abuse of mobile labour but also undermines the very foundations on which citizens base their allegiance to the Union and, what is more, their willingness to engage in highly-productive and efficient work.

Let me end by urgently inviting all of us here and all those concerned to turn the launching of the European Labour Authority ELA this autumn into a high-profile event, and to recommit to building a truly social union with vigorous welfare states as the only possible way to provide citizens with a life in dignity and security and the Union with a promising future in this ever-more challenging world of ours.

When I looked at this proposal initially, I did have some questions around its added value and the impact it would have on EURES, the platform for undeclared work, etc.

UNLIMITED BOOKS

But I believe that the piece of legislation that we have now has, in short, the necessary cooperation and streamlining to give us an efficient and effective ELA. The other question I had at the beginning was: what problems are we trying to solve, and will this piece of legislation actually solve those problems? Free movement of workers is working, but from time to time issues arise that can undermine the trust in the system and that question fairness and compliance.

Those issues, I believe, require an independent authority that will strengthen operational coordination and cooperation between Member States, mediate in cross-border disputes and facilitate dispute settlements. I believe that the final piece of legislation addresses many of the identified problems around the day-to-day operational free movement of workers, and by doing so, I believe it facilitates free movement of workers for all EU citizens and a more streamlined system because of cooperation between Member States, and crucially, it will help to restore trust in the system, trust between Member States and trust between citizens.

Folk kommer for at arbejde, ikke for at snyde. Sono ormai anni che ci battiamo in questo senso, a dimostrazione che il nostro obiettivo di un'Europa sociale e giusta non si limita ai proclami, ma interviene concretamente per migliorare la vita dei cittadini e per aiutarli nella ricerca di un lavoro.

Free, Unlimited Access

Agradezco al ponente y a todos los ponentes alternativos lo que han hecho. Tom Vandenkendelaere PPE. Grensoverschrijdende sociale fraude raakt onze burgers elke dag. Nochtans weten we perfect wat we moeten doen. De lacunes in de wetgeving zijn heel erg duidelijk.

Het probleem ligt hem bij de lidstaten bij wie de wil ontbreekt om effectief ook iets aan de controle te doen. Het jammerlijke resultaat is dat het draagvlak voor de Europese eengemaakte markt wegsmelt, net terwijl we diezelfde interne markt meer dan ooit nodig hebben. In mijn regio, West-Vlaanderen, smeken bedrijven om arbeidskrachten en worden werkwilligen met open armen verwelkomd.

Arbeidsmobiliteit ondersteunt de economische groei en zo ook de welvaart.

Ars vs condesa

Maar arbeidsmobiliteit kan alleen duurzaam zijn als ze op een rechtvaardige manier verloopt. En daar wringt hem de schoen. Vele burgers hebben het gevoel dat de cowboys in de verschillende sectoren er telkens mee wegkomen als ze zich aan fraude schuldig maken. Zij die buiten de lijntjes kleuren, worden niet bestraft.

Ars vs condesa

Met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit moet hier verandering in komen. Snelle en accurate gegevensuitwisseling door lidstaten is de beste remedie om fraude uit te roeien. In het begin van deze zittingsperiode werd ons een sociale triple A beloofd. De Europese Arbeidsautoriteit past in de uitbouw van een Unie waarbij het sociale aspect weer op de voorgrond komt, niet in de laatste plaats dankzij commissaris Thyssen. Concrete stappen als deze kunnen helpen om frustraties bij onze burgers weg te werken en geven ook de geloofwaardigheid van het Europees project een boost.


  • Asian Economic Trends and Their Security Implications.
  • Handbook of Clinical Child Neuropsychology;
  • Faiseur de Pluie Roman (Espaces littéraires) (French Edition).

Ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Det har varit roligt…. When I received my portfolio on employment, social affairs, skills and labour mobility, I knew that labour mobility would not be the easiest area. I am therefore very happy that, after the division of the Posting of Workers Directive, you are now asked to vote on this regulation, which is another milestone for ensuring fair labour mobility in Europe. It realises the principle of the pillar of social rights in a cross-border context. Unfortunately, it has not yet been possible for the co-legislators to agree on the proposed modernisation of the social security coordination rules.

The millions of citizens for whom labour mobility is a daily reality, an opportunity, or sometimes a bare necessity, merit to benefit from updated rules as soon as possible. Free movement has always been a founding principle for our European Union and it has remained so even more today. The economies and labour markets of our Member States have become deeply intertwined.